در بارکو غذاها به صورت محلی درون گمج (ظرف سنتی شمالی) پخت و سرو می‌شوند که ظاهر زیبایی دارد. سبزی محلی، گردو و انار به عنوان عناصر اصلی آشپزی شمالی در اکثر غذاها استفاده می شوند.

انار را میگذازند در آفتاب خشک شود و پس از آن، آن را آسیاب می کنند و از پودر آن در بسیاری از غذاها مانند مرغ ترش و فسنجان و ماهی و اردک شکم پر استفاده می شود.

 

تماس تلفنی