0

سبد خرید

فراموش نکن

پیشنهاد امروز

 • اناربیج گیلانی در رستوران گیلانی شهرک غرب تهران
  ۴۵۰۰۰ تومان

  خورشت انار بیج

  تهیه شده از معطر ترین سبزیجات محلی گیلان با رب انار جنگلی و گردو ساییده شده با گوشت قلقلی

  ترکیبات در رستوران غذای گیلانی شهرک غرب بارکو: ۵۰ گرم گردو + ۵۰ گرم سبزی محلی + ۱۰۰ گرم گوشت گوساله سردست + ۵۰ گرم رب انار

 • کباب محلی در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۰۰۰۰۰ تومان

  کباب محلی

  مواد

 • کباب ترش در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۱۰۰۰۰ تومان

  کباب ترش

  مواد

 • کباب گیلانی در بهترین رستوران غذای گیلانی شهرک غرب
  ۱۱۰۰۰۰ تومان

  کباب گیلانیویژه

  مواد

 • جوجه کباب مخصوص در بهترین رستوران غذای گیلانی تهران
  ۳۴۰۰۰ تومان

  جوجه کباب مخصوص

  مواد

 • جوجه مخصوص لونگی در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۹۵۰۰۰ تومان

  جوجه مخصوص لونگی

  یک عدد جوجه پر شده با مواد و سبزیجات محلی

 • ماهی سفید در بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۵۰۰۰۰ تومان

  ماهی سفید

  ماهی سفید دریا ، صید روزانه

پیش غذا

 • ۱۵۰۰۰ تومان

  اشیل شور

 • ۳۹۰۰۰ تومان

  سالاد سزار با فیله مرغ

 • ۱۲۰۰۰ تومان

  رشته خشکار

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۰۰۰۰ تومان

  ماست ساده

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۲۰۰۰ تومان

  ماست موسیر

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۲۰۰۰ تومان

  ماست و خیار

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۶۰۰۰ تومان

  سیر ترشی

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۳۰۰۰ تومان

  بورانی بادمجان کبابی

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۲۰۰۰۰ تومان

  ماهی دودی

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۲۰۰۰ تومان

  اشپل شور

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۲۰۰۰ تومان

  کال کباب

 • زیتون پرورده در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۱۰۰۰ تومان

  زیتون پرورده

 • اشپل ماهی در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۲۸۰۰۰ تومان

  مخلفات مخصوص گیلانی

  اشپل شور – گردو – باقلا- خیار – درار

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۶۰۰۰ تومان

  سالاد شیرازی

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۶۰۰۰ تومان

  سالاد فصل

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۷۰۰۰ تومان

  سالاد یونانی

 • بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۲۸۰۰۰۰ تومان

  سالاد مخصوص بارکو

  فیله استیک – آناناس گریل – توت فرنگی – کاهو – ذرت – زیتون سس مخصوص

 • باقالا قاتوق در بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۲۲۰۰۰ تومان

  باقالا قاتوق

 • میرزا قاسمی در بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۲۲۰۰۰ تومان

  میرزا قاسمی

 • اناربیج گیلانی در رستوران گیلانی شهرک غرب تهران
  ۴۹۰۰۰ تومان

  فسنجان گیلانی

 • شامی رودباری در بهترین رستوران گیلانی بلوار دادمان
  ۴۹۰۰۰ تومان

  شامی رودباری

  دویست گرم شامی با سبزی مخصوص معطر

غذای اصلی

غذای اصلی

 • ۲۴۰۰۰ تومان

  جوجه متوسط بارکو

  ۲۰۰ گرم فیله مرغ مرینت شده با مواد خاص با گوجه و دورچین

 • ۴۵۰۰۰ تومان

  جوجه مخصوص بارکو

  ۳۰۰ گرم فیله مرغ مرینت شده با مواد خاص با گوجه و دورچین

 • ۳۰۰۰۰ تومان

  کوبیده تک سیخ

  تک سیخ ۱۳۰ گرم خرده راسته گوسفندی و گاو

 • ۵۲۰۰۰ تومان

  جوجه کباب ترش

 • ۹۵۰۰۰ تومان

  جوجه کامل مخصوص لونگی

 • ۴۵۰۰۰ تومان

  جوجه لونگی تک نفره

 • ۵۹۰۰۰ تومان

  کباب گمجی جوجه مخصوص

 • ۱۳۰۰۰۰ تومان

  کباب گمجی محلی

 • ۱۴۰۰۰۰ تومان

  کباب گمجی ترش

 • کباب گمجی گیلانی۱۳۵۰۰۰

 • کوبیده مخصوص بارکو۶۰۰۰۰

 • ۴۸۰۰۰ تومان

  ترش واش

 • ۷۵۰۰۰ تومان

  کباب گمجی جوجه ترش

 • ۹۵۰۰۰ تومان

  ماهی قزل لونگی

 • ۲۲۰۰۰ تومان

  باقلاقاتق

 • ۱۵۰ تومان

  شیشلیک

  ۶۰۰ گرم راسته دنده ی گوسفندی با گوجه و دروچین

 • کته ته دیگی گیلانی در رستوران گیلانی منطقه2
  ۱۸۰۰۰ تومان

  کته ته دیگی گیلانی

  تهیه شده از بهترین شالیزار های تهران

 • اناربیج گیلانی در رستوران گیلانی شهرک غرب تهران
  ۴۵۰۰۰ تومان

  خورشت انار بیج

  تهیه شده از معطر ترین سبزیجات محلی گیلان با رب انار جنگلی و گردو ساییده شده با گوشت قلقلی

  ترکیبات در رستوران غذای گیلانی شهرک غرب بارکو: ۵۰ گرم گردو + ۵۰ گرم سبزی محلی + ۱۰۰ گرم گوشت گوساله سردست + ۵۰ گرم رب انار

 • کباب محلی در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۰۰۰۰۰ تومان

  کباب محلی

  مواد

 • کباب ترش در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۱۰۰۰۰ تومان

  کباب ترش

  مواد

 • کباب گیلانی در بهترین رستوران غذای گیلانی شهرک غرب
  ۱۱۰۰۰۰ تومان

  کباب گیلانیویژه

  مواد

 • جوجه کباب مخصوص در بهترین رستوران غذای گیلانی تهران
  ۳۴۰۰۰ تومان

  جوجه کباب مخصوص

  مواد

 • جوجه مخصوص لونگی در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۹۵۰۰۰ تومان

  جوجه مخصوص لونگی

  یک عدد جوجه پر شده با مواد و سبزیجات محلی

 • اکبر جوجه در رستوران بارکو گیلانی شهرک غرب
  ۳۲۰۰۰ تومان

  اکبر جوجه

  مواد

 • ماهی سفید در بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۵۰۰۰۰ تومان

  ماهی سفید

  ماهی سفید دریا ، صید روزانه

 • ماهی قزل آلا در رستوران گیلانی بلوار دریا
  ۵۰۰۰۰ تومان

  ماهی قزل

  ماهی قزل آلای روز

نوشیدنی ها

نوشیدنی با روح گیلان

 • ۱۶۰۰۰ تومان

  خیار سکنجبین

 • ۱۸۰۰۰ تومان

  موهیتو

 • ۵۵۰۰ تومان

  چای

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۹۰۰۰ تومان

  دوغ مخصوص بارکو

 • خاکشییر با بیدمشک و نسترن در بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۴۰۰۰ تومان

  خاکشیر با بیدمشک و نسترن

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۷۰۰۰ تومان

  لیموناد

 • شربت تخم شربتی در بهترین رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۴۰۰۰ تومان

  تخم شربتی

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۱۸۰۰۰ تومان

  آبمیوه فصل

 • بهترین رستوران گیلانی غرب تهران
  ۲۰۰۰۰ تومان

  رد موهیتو

 • دل ضعفه در رستوران گیلانی شهرک غرب
  ۱۸۰۰۰ تومان

  دلضعفه